Ön Bilgilendirme Formu

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, AKSABEY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LOFT ŞUBESİ’nin (bundan böyle "SATICI” olarak anılacaktır), SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, “www.caffefrancesca.com” (bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır) üzerinden nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşme boyunca ALICI tarafından, kaç adet olduğuna bakılmaksızın, satın alınan tüm ürünler "ÜRÜN” olarak anılacaktır.

2. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : AKSABEY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LOFT ŞUBESİ

Adres    : ESENTEPE MAHALLESİ, BÜYÜKDERE CAD., LOFT RESIDENCE, NO:201, ŞİŞLİ/İSTANBUL

Telefon : +90 (544) 468 7070

Eposta   : info@caffefrancesca.com

İnternet Sitesi : www.caffefrancesca.com

3. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi : 

Teslimat Adresi : 

Telefon : 

Eposta/kullanıcı adı : 

 

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

4.1. ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de SATICI’nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI, kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Sözleşme konusu ÜRÜN’e ait tüm vergiler ve yan giderler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Bilgileri :

Kargo Tutarı : 

Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslimat Adresi : 

Fatura Adresi : 

Sipariş Tarihi : 

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, “www.caffefrancesca.com” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI tarafından kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

 

6. FATURA BİLGİLERİ:

 

Ad/Soyadı/Unvan : 

Adres : 

Telefon : 

Eposta/kullanıcı adı : 

Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte

teslim edilecektir.

7. CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

8.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Satın alınan ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

9. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

ALICI, SATICI ile akdedeceği Sözleşme dolayısıyla ortaya çıkacak uyuşmazlıklar için; tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir. Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri nezdinde gerçekleştirebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 2022 itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda;

a)Değeri 10.280 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d)Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2022 yılı için değeri 15.430 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir nüshası SATICI’nın uygun gördüğü bir usulle ALICI’ya iletilecektir.

 

SATICI: AKSABEY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LOFT ŞUBESİ

ALICI: 

TARİH: 

İLETİŞİM
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Loft Residence No:201, 34394
Şişli İstanbul
E-posta:
info@caffefrancesca.com
ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi – Cuma: 07:00–19.00
Cumartesi:09:00-14:00
Pazar: Kapalı
Sipariş Hattı:
+90 (544) 468 7070